°

Soran / Calypso / Vespera – AMURΣ(New Age)迷幻氛围 魔力女吟

 

当我说笑话的时候不怕别人不笑就怕有人认真。

 

 

人这一生,难免与愚蠢为伍,要学会像愚蠢低头。

 

 

试听曲目(播放器箭头选曲):

1.Amure – Soran

2.Amure – Calypso

3.Amure – Vespera

更多精彩试听传送门:

Lily Was Here – Candy Dulfer ft.Dave Stewart 迷离诱惑 风情萨克斯

Take on Me (Spacedream Mix) – Kid Coconutz 迷幻舒缓时尚 无法抵御

 抱歉,只有对本文发表过评论才能阅读隐藏内容。
打赏
  喜欢